ЮРИДИЧНЕ БЮРО

«Ксенія Гольдарб і партнери»

«Для нас не важливо, на чиєму

боці сила, - важливо лише те,

на чиїй стороні право»

Адреса, Телефон:

м. Київ, вул. О. Пчілки, буд. 5, офіс 271,

каб. №2 (3 поверх)

044 223-51-75

095 704-38-55

094 823-38-75

 

Режим роботи:

понеділок - п'ятниця 9.00-18.00

субота та неділя - 

за попереднім записом

Для юридичних осіб:

для фізичних осіб:

ЗМІСТ

1. Індекси інфляції

2. Ліцензування

3. Ставки НБУ

4. Прожитковий мінімум

5. Неоподатковуваний мінімум доходів громадян

6. Мінімальний розмір статутного капіталу

7. Податкова соціальна пільга

8. Збори. Ставки зборів

9. Договори, які підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації

10. Порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та порядок набрання чинності документами

11. Строки позовної давності

12. Перелік робіт з підвищеною небезпекою

13. Санітарні норми допустимого шуму в приміщеннях жилих та громадських будівель та на території житлової забудови

14. Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні

15. Перелік  товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню)

16.Перелік видів майна громадян, на яке не може бути звернено стягнення за виконавчими документами

Юридичний довідник

Строк дії ліцензії на здійснення певних видів діяльності та розмір плати за її видачу

Перелік нормативно-правових актів

Закон № 1775 – Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 р. № 1775-III.

Постанова № 1755 – постанова КМУ «Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу» від 29.11.2000 р. № 1755.

Види діяльності, що підлягають ліцензуванню згідно із Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

Вид діяльності

Строк дії ліцензії

Розмір плати за видачу ліцензії 1*

Підстава

Виробництво вибухових матеріалів промислового призначення (за переліком, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду)

5 років

1 МЗП

Абз. 2 та абз. 3 п. 1 1 Постанови № 1755

Виробництво особливо небезпечних хімічних речовин; операції у сфері поводження з небезпечними відходами, збирання і заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, що визначаються КМУ)

5 років

1 МЗП 

Абз. 2 та абз. 3 п. 1 1 Постанови № 1755

Впровадження, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів

5 років

1 МЗП 

Абз. 2 та абз. 3 п. 1 1 Постанови № 1755

Виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності (згідно з переліком, що визначається КМУ)

5 років

1 МЗП

Абз. 2 та абз. 3 п. 1 1 Постанови № 1755  

Транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами та їх розподіл 

5 років

1 МЗП

Абз. 2 та абз. 3 п. 1 1 Постанови № 1755  

Централізоване водопостачання та водовідведення

5 років

1 МЗП

Абз. 2 та абз. 3 п. 1 1 Постанови № 1755

Виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії

5 років

1 МЗП 

Абз. 2 та абз. 3 п. 1 1 Постанови № 1755

Постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим та нерегульованим тарифом

5 років

1 МЗП 

Абз. 2 та абз. 3 п. 1 1 Постанови № 1755

Зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ в обсягах, що перевищують рівень, встановлений ліцензійними умовами

5 років

1 МЗП 

Абз. 2 та абз. 3 п. 1 1 Постанови № 1755

Заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів

5 років

1 МЗП 

Абз. 2 та абз. 3 п. 1 1 Постанови № 1755

Випуск і проведення лотерей

13 років

1 МЗП

Абз. 2 п. 1 1 та п. 3 Постанови № 1755

Інші види 2* діяльності відповідно до ст. 9 Закону № 1775

Необмежений

1 МЗП 

П. 1 та абз. 3 п. 1 1 Постанови № 1755

Види діяльності, що підлягають ліцензуванню згідно із спеціальним законодавством 

Вид діяльності

Строк дії ліцензії

Розмір плати за видачу ліцензії

Підстава

Страхова діяльність
(ст. 38 Закону України «Про страхування»)

Безстрокова

12500 грн.

Додаток до постанови КМУ від 13.04.2005 р. № 286; 

пп. 1.15 розпорядження ДКРРФП від 28.08.2003 р. № 40 

Діяльність з надання фінансових послуг (розділ VI Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»)

Визначається шляхом множення суми річної плати на кількість років строку дії ліцензії

Залежно від виду діяльності

П. 1 та додаток 1 до розпорядження ДКРРФП від 29.12.2003 р. № 188

Провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів (ст. 27 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення»)

Безстрокова

30000 грн.

П. 1.7 розпорядження ДКРРФП від 13.11.2003 р. № 118; 

абз. 2 п. 1 розпорядження ДКРРФП від 29.12.2003 р. № 188 

Професійна діяльність на ринку цінних паперів (ст. 4 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»)

Необмежений

Залежно від виду діяльності

 

 

Пп. 1 постанови КМУ від 07.06.2006 р. № 802; 

рішення ДКЦПФР від 08.11.2011 р. № 1615

Виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів (ст. 3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»)

5 років

780 грн.

Абз. 1 та абз. 2 ст. 4 Закону № 481

Імпорт або експорт спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового

5 років

780 грн.

Ч. 7 ст. 14 Закону № 481

Оптова торгівля спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим

500000 грн.

Імпорт, експорт алкогольних напоїв та тютюнових виробів

5 років

780 грн.

Ч. 3 ст. 15 Закону № 481

Оптова торгівля алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту)

5 років

500000 грн.

Ч. 4 ст. 15 Закону № 481

Оптова торгівля тютюновими виробами

500000 грн.

Оптова торгівля сидром та перрі (без додання спирту)

780 грн.

Роздрібна торгівля алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту), а також для місць торгівлі, які розташовані за межами території міст обласного підпорядкування і м. Києва та м. Севастополя на відстані до 50 км та які мають торговельні зали площею понад 500 кв. м

1 рік
 
 
 

8000 грн. на кожний окремий, зазначений у ліцензії ЕККА (КОРО), що знаходиться у місці торгівлі

Ч. 13 ст. 15 Закону № 481;

ч. 15 ст. 15 Закону № 481;

ч. 17 ст. 15 Закону № 481

 
 
 

на території сіл і селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах території міст

500 грн.  на кожний окремий, зазначений у ліцензії ЕККА (КОРО), що знаходиться у місці торгівлі

Роздрібна торгівля тютюновими виробами, а також для місць торгівлі, які розташовані за межами території міст обласного підпорядкування і м. Києва та м. Севастополя на відстані до 50 км та які мають торговельні зали площею понад 500 кв. м

2000 грн.  на кожне місце торгівлі

на території сіл і селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах території міст

250 грн.  на кожне місце торгівлі

Роздрібна торгівля сидром та перрі (без додання спирту)

1 рік

780 грн.

Ч. 14 ст. 15 Закону № 481;

ч. 17 ст. 15 Закону № 481

Ліцензування у сфері використання ядерної енергії (ст. 7 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»)

Термін дії ліцензії встановлюється органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіальним органом, але він не повинен бути меншим ніж 3 роки

Залежно від виду діяльності

П. 19 постанови КМУ від 06.12.2000 р. № 1782; 

постанова КМУ від 06.05.2001 р. № 440;

постанова КМУ від 01.06.2011 р. № 591

Ліцензування у сфері освіти (п. 2 Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг)

Від 3 до 12 років включно, але не менше ніж на строк повного циклу навчання за програмою, що додавалася до заяви про ліцензування

У сфері дошкільної, загальної середньої і позашкільної освіти – 15 НМДГ; 

у сфері вищої та професійно-технічної освіти – 20 НМДГ

П. 26 постанови КМУ від 08.08.2007 р. № 1019; 

п. 2 постанови КМУ від 29.08.2003 р. № 1380

Ліцензування діяльності в галузі телебачення і радіомовлення (ст. 23 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»)

Для ефірного мовлення та багатопрограмного мовлення в багатоканальних телемережах – на 7 років;

для супутникового, проводового, кабельного мовлення – на 10 років

За видачу ліцензії сплачується ліцензійний збір

Ст. 31 та ст. 36 Закону «Про телебачення і радіомовлення»

Ліцензування у сфері телекомунікацій (ст. 42 Закону України «Про телекомунікації»)

Строк дії ліцензії встановлює НКРЗ у ліцензії, але не може бути меншим 5 років

Відповідно до виду діяльності

П. 5 ст. 48 Закону України «Про телекомунікації»; 
 
додаток 1 до постанови КМУ від 16.06.2004 р. № 773

Ліцензування у сфері надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот) (ч. 1 ст. 32 Закону України «Про радіочастотний ресурс України»)

5 років

Залежно від виду радіозв'язку та діапазону радіочастот

Абз. 2 п. 1 та п. 2 постанови КМУ від 22.02.2006 р. № 200

Ліцензування зовнішньоекономічної діяльності (ст. 16 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»)

Термін дії ліцензії має передбачати виконання зобов'язань отримувача ліцензії за зовнішньоекономічним договором (контрактом), але він не може перевищувати термін дії кількісних обмежень 

За видачу ліцензії справляється збір, розмір якого встановлюється Кабінетом Міністрів України з урахуванням фактичних витрат, пов'язаних із застосуванням процедури ліцензування 

Ч. 25 та ч. 28 ст. 16 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»

Ліцензування у сфері електроенергетики
(ст. 13 Закону України «Про електроенергетику»)

Термін дії ліцензії встановлює НКРЕ, але він не може бути меншим ніж 3 роки 

Розмір плати з одноразової плати, яка визначається згідно з додатком, і поточної плати

П. 2.9 Інструкції, затвердженої постановою НКРЕ від 06.10.99 р. № 1305; 

п. 1 постанови КМУ від 13.07.95 р. № 516

Ліцензування банківської діяльності (ст. 19 Закону України «Про банки і банківську діяльність»)

Безстрокова  

Залежно від виду операцій, які проводить банківська установа 

Постанова Правління НБУ від 12.08.2003 р. № 333; 

абз. 2 п. 1 постанови КМУ № 1755

Ліцензування у сфері інтелектуальної власності 3*

Визначається ліцензійним договором

Визначається ліцензійним договором

Ст. 1109 та ст. 1110 ЦКУ

Ліцензування у сфері будівництва 

5 років;

для суб'єктів будівельної діяльності, які отримують її вперше, – 3 роки

1 МЗП

П. 12 та п.14  постанови КМУ від 05.12.2007 р. № 1396