ЮРИДИЧНЕ БЮРО

«Ксенія Гольдарб і партнери»

«Для нас не важливо, на чиєму

боці сила, - важливо лише те,

на чиїй стороні право»

Адреса, Телефон:

м. Київ, вул. О. Пчілки, буд. 5, офіс 271,

каб. №2 (3 поверх)

044 223-51-75

095 704-38-55

094 823-38-75

 

Режим роботи:

понеділок - п'ятниця 9.00-18.00

субота та неділя - 

за попереднім записом

Для юридичних осіб:

для фізичних осіб:

ЗМІСТ

1. Індекси інфляції

2. Ліцензування

3. Ставки НБУ

4. Прожитковий мінімум

5. Неоподатковуваний мінімум доходів громадян

6. Мінімальний розмір статутного капіталу

7. Податкова соціальна пільга

8. Збори. Ставки зборів

9. Договори, які підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації

10. Порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та порядок набрання чинності документами

11. Строки позовної давності

12. Перелік робіт з підвищеною небезпекою

13. Санітарні норми допустимого шуму в приміщеннях жилих та громадських будівель та на території житлової забудови

14. Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні

15. Перелік  товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню)

16.Перелік видів майна громадян, на яке не може бути звернено стягнення за виконавчими документами

Юридична довідка

ПОРЯДОК ОФІЦІЙНОГО ОПРИЛЮДНЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ТА ПОРЯДОК НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДОКУМЕНТАМИ

Акти вищих органів державної влади приймаються 

державною мовою і офіційно публікуються державною, 

російською та іншими регіональними мовами або мовами меншин 

(згідно із Законом України від 3 липня 2012 року N 5029-VI)

Закони України та інші акти Верховної Ради України

Офіційними друкованими виданнями, в яких здійснюється офіційне оприлюднення законів та інших актів Верховної Ради України, згідно з Указом Президента України від 10 червня 1997 року N 503/97 є: 

- "Офіційний вісник України"

- "Урядовий кур'єр"

- "Голос України"

- "Відомості Верховної Ради України"

- "Офіційний вісник Президента України"

Акти Президента України

Офіційними друкованими виданнями, в яких здійснюється офіційне оприлюднення актів Президента України, згідно з Указом Президента України від 10 червня 1997 року N 503/97 є: 

- "Офіційний вісник України"

- "Урядовий кур'єр"

- "Офіційний вісник Президента України"

Акти Кабінету Міністрів України

Офіційними друкованими виданнями, в яких здійснюється офіційне оприлюднення актів Кабінету Міністрів України, згідно з Указом Президента України від 10 червня 1997 року N 503/97 є: 

- "Офіційний вісник України"

- "Урядовий кур'єр"

Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, зареєстровані Міністерством юстиції України

Офіційним друкованим виданням, в якому здійснюється офіційне оприлюднення нормативних актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, зареєстрованих Міністерством юстиції України, згідно з Указом Президента України від 13 грудня 1996 року N 1207/96 є: 

- "Офіційний вісник України"

Офіційними друкованими виданнями, в яких здійснюється офіційне оприлюднення регуляторних актів прийнятих Національним банком України, Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, іншими державними органами, центральними органами виконавчої влади, державними спеціалізованими установами та організаціями, некомерційними самоврядними організаціями, які здійснюють керівництво та управління окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, а також їх посадовими особами, згідно із ст. 12 Закону України "Про засади державної регуляторної політики сфері господарської діяльності" від 11.09.2003 N 1160-IV є:

- "Офіційний вісник України"

- "Урядовий кур'єр"

_________________________________________________________________

В частині, що стосується офіційного оприлюднення законів та інших актів Верховної Ради України, дію Указу Президента України від 10.06.97 р. N 503/97 було зупинено на період з 6 липня 2007 року до 23 листопада 2007 року - відкриття першого засідання Верховної Ради України VI скликання (згідно з Указом Президента України від 5 липня 2007 року N 607/2007)

Види документів

Порядок набрання чинності 

Підстава

Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян 

Мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом 

Ст. 57 Конституції України 

Закони України  

Через десять днів з дня офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самими законами, але не раніше дня опублікування в офіційних виданнях  

Ст. 94 Конституції України

Ст. 4 Указу Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» від 10.06.97 р. № 503/97

Зміни до статті 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.95 р. № 481/95-BP набирають чинності не раніше ніж через 18 місяців від дня опублікування закону, яким передбачено внесення таких змін 

Ст. 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.95 р. № 481/95-BP

Закони України з питань встановлення нових або зміни діючих ставок ввізного мита набирають чинності не раніше ніж з дати початку нового бюджетного періоду 

Ст. 2 Закону «Про Митний тариф України» від 05.04.2001 р. № 2371-III 

Нормативно-правові акти Верховної Ради України  

Через десять днів з дня офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня опублікування в офіційних виданнях   

Ст. 4 Указу Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» від 10.06.97 р. № 503/97  

Нормативно-правові акти Президента України  

Постанови, прийняті Верховною Радою, які містять положення нормативного характеру 

З дня їх офіційного оприлюднення, якщо ними не передбачено інше 

Ст. 138 Регламенту Верховної Ради України від 10.02.2010 р. № 1861-VI

Постанови Верховної Ради, що приймаються з конкретних питань з метою здійснення її установчої, організаційної, контрольної та інших функцій 

З дня їх прийняття, якщо інше не передбачено самою постановою 

Ст. 138 Регламенту Верховної Ради України від 10.02.2010 р. № 1861-VI

Постанови Кабінету Міністрів України

З дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими постановами, але не раніше дня їх опублікування 

Ст. 53 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» від 07.10.2010 р. № 2591-VI  

Постанови Кабінету Міністрів України або їх окремі положення, що містять інформацію з обмеженим доступом 

Не підлягають опублікуванню і набирають чинності з моменту їх доведення в установленому порядку до виконавців, якщо цими постановами не встановлено пізніший термін набрання ними чинності 

Постанови Кабінету Міністрів України, що затверджують технічний регламент 

Не раніше ніж через 6 місяців з дня опублікування в інформаційному бюлетні "Офіційний вісник України"З дня офіційного опублікування в інформаційному бюлетні "Офіційний вісник України", якщо такий технічний регламент є терміновим 

Ст. 23, 24 Закону України " Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" від 01.12.2005 р. № 3164-VI  

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

З моменту їх прийняття, якщо цими розпорядженнями не встановлено пізніший термін набрання ними чинності 

Ст. 53 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» від 07.10.2010 р. № 2591-VI  

Постанови, розпорядження та інші нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, які не визначають права та обов'язки громадян  

З дня їх прийняття, якщо більш пізній строк не передбачений самими актами

Ст. 5 Указу Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» від 10.06.97 р. № 503/97

 

Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, які визначають права та обов'язки громадян 

Не раніше дня їх опублікування в офіційних друкованих виданнях 

Акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, які не мають загального значення чи нормативного характеру 

З моменту одержання їх державними органами або органами місцевого самоврядування, якщо органом, що їх видав, не встановлено інший строк набрання ними чинності 

Ст. 7 Указу Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» від 10.06.97 р. № 503/97

Нормативно-правові акти міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або такі, що мають міжвідомчий характер  

Через десять днів після їх державної реєстрації, здійснюваної Міністерством юстиції України або обласними і прирівняними до них управліннями юстиції, якщо в них не встановлений більш пізній строк набрання чинності

Ст. 3 Указу Президента України «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» від 03.10.92 р. № 493/92

Нормативно-правові акти, які занесені до Державного реєстру

З дня їх офіційного опублікування, якщо інше не встановлено самими актами, але не раніше дня їх офіційного опублікування

П. 5.4 Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2005 р. № 34/5 

Накази міністерства, які є нормативно-правовими актами і пройшли державну реєстрацію 

З дня офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня офіційного опублікування 

П. 7 ст. 15 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" від 17.03.2011 р. № 3166-VI 

Накази Фонду державного майна України, що є нормативно-правовими актами і пройшли державну реєстрацію

З дня офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня офіційного опублікування 

П. 4 ст. 9 Закону України "Про Фонд державного майна України" від 09.12.2011 р. № 4107-VI 

Закони України з питань державної митної справи, нормативно-правові акти з питань державної митної справи, видані Кабінетом Міністрів України та центральним органом виконавчої влади

Через 45 днів з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самим законом або нормативно-правовим актом, але не раніше дня їх офіційного опублікування

П. 1 ст. 2 Митного кодексу України від 13.03.2012 р. № 4495-VI  

Постанови Правління Національного банку України, що регулюють відношення, суб'єктами яких є органи державної влади і місцевого самоврядування, банки, підприємства, організації і установи незалежно від форм власності, а також фізичні особи  

Через десять днів після їх державної реєстрації, здійснюваної Міністерством юстиції України, якщо в них не встановлений більш пізній строк набрання чинності. Не мають зворотної дії крім випадків, коли вони відповідно до закону пом'якшують або скасовують відповідальність  

Ст. 56 Закону України «Про Національний банк України» від 20.05.99 р. № 679-XIV   

Міжнародні договори України

Після надання Україною згоди на обов'язковість для неї міжнародного договору відповідно до Закону України «Про міжнародні договори України» в порядку та строки, передбачені договором, або в інший узгоджений сторонами спосіб

Ст. 14 Закону України «Про міжнародні договори України» від 29.06.2004 р. № 1906-IV

Положення про порядок укладення, виконання та денонсації міжнародних договорів України міжвідомчого характеру, затверджене постановою Кабміну від 17.06.94 р. № 422 

Рішення, ухвали, постанови господарського суду 

Після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом. Постанова касаційної або апеляційної інстанції набуває чинності з дня її прийняття. Ухвала набуває чинності з дня її винесення

Ст. 85, 93, ст. 105, ст. 11111  Господарського процесуального кодексу України від 06.11.91 р. № 1798-XII

Рішення і висновки Конституційного Суду України 

З дня підписання

Закони, інші правові акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність

Підписуються не пізніше семи днів після прийняття рішення, дачі висновку

У разі якщо закони та інші правові акти Верховної Ради України, акти Президента України, акти Кабінету Міністрів України, правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим або їх окремі положення визнаються неконституційними, вони оголошуються нечинними і втрачають чинність від дня прийняття Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність

Ст. 152 Конституції України

Ст. 67, ст. 73 Закону України «Про Конституційний Суд України» від 16.10.96 р. № 422/96-ВР