ЮРИДИЧНЕ БЮРО

«Ксенія Гольдарб і партнери»

«Для нас не важливо, на чиєму

боці сила, - важливо лише те,

на чиїй стороні право»

Адреса, Телефон:

м. Київ, вул. О. Пчілки, буд. 5, офіс 271,

каб. №2 (3 поверх)

044 223-51-75

095 704-38-55

094 823-38-75

 

Режим роботи:

понеділок - п'ятниця 9.00-18.00

субота та неділя - 

за попереднім записом

Для юридичних осіб:

для фізичних осіб:

ЗМІСТ

1. Індекси інфляції

2. Ліцензування

3. Ставки НБУ

4. Прожитковий мінімум

5. Неоподатковуваний мінімум доходів громадян

6. Мінімальний розмір статутного капіталу

7. Податкова соціальна пільга

8. Збори. Ставки зборів

9. Договори, які підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації

10. Порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та порядок набрання чинності документами

11. Строки позовної давності

12. Перелік робіт з підвищеною небезпекою

13. Санітарні норми допустимого шуму в приміщеннях жилих та громадських будівель та на території житлової забудови

14. Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні

15. Перелік  товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню)

16.Перелік видів майна громадян, на яке не може бути звернено стягнення за виконавчими документами

Юридична довідка

Розміри ставок державного мита, згідно із Декретом КМУ «Про державне мито» від 21.01.1993 року

Найменування документів і : Розміри ставок дій, за які справляється мито  Розміри ставок 
1. Пункт 1 статті 3 виключено

(пункт 1 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законами України від 20.04.2000 р. N 1657-III, від 08.06.2000 р. N 1804-III, від 07.03.2002 р. N 3096-III, від 03.04.2003 р. N 676-IV, від 01.07.2010 р. N 2398-VI, виключено згідно із Законом України від 08.07.2011 р. N 3674-VI) 

2. Пункт 2 статті 3 виключено

(пункт 2 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законами України від 18.11.99 р. N 1244-XIV від 20.04.2000 р. N 1657-III,виключено згідно із Законом України від 08.07.2011 р. N 3674-VI)  

3. За нотаріальні дії, вчинювані державними нотаріальними конторами і виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад народних депутатів: 

а) за посвідчення договорів відчуження житлових будинків, квартир, кімнат, дач, садових будинків, гаражів, а також інших об'єктів нерухомого майна, які перебувають у власності громадянина, що здійснює таке відчуження 

(підпункт "а" пункту 3 статті 3 у редакції Закону України від 23.03.99 р. N 539-XIV, із змінами, внесеними згідно із Законом України від 20.04.2000 р. N 1657-III) 

 1 відсоток суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

б) за посвідчення договорів відчуження земельних ділянок, які перебувають у власності громадянина, що здійснює таке відчуження 

(підпункт "б" пункту 3 статті 3 у редакції Закону України від 23.03.99 р. N 539-XIV, із змінами, внесеними згідно із Законом України від 20.04.2000 р. N 1657-III)

1 відсоток суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

 в) за посвідчення договорів купівлі-продажу майна державних підприємств

(підпункт "в" пункту 3 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 18.11.2003 р. N 1255-IV,у редакції Закону України від 17.01.2006 р. N 3352-IV)

 майна, що викуповується
 г) за посвідчення договорів відчуження транспортних засобів, інших  самохідних машин і механізмів: 
 дітям, одному з подружжя, батькам  1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян

 іншим особам

(підпункт "г" пункту 3 статті 3 у редакції Закону України від 02.10.2012 р. N 5413-VІ)

 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
 д) за посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

(підпункт "д" пункту 3 статті 3 у редакції Закону України від 20.04.2000 р. N 1657-III)

 1 відсоток суми договору, але не менше 1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

 е) за посвідчення установчих (засновницьких) договорів, інших установчих документів юридичної особи, договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

(підпункт "е" пункту 3 статті 3 у редакції Закону України від 22.03.2007 р. N 811-V)

 1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян
 є) за посвідчення заповітів  0,05 -"-

 ж) за видачу свідоцтва про право на спадщину

(підпункт "ж" пункту 3 статті 3 доповнено абзацами згідно із Законом України від 08.06.2000 р. N 1804-III, у редакції Закону України від 05.03.2009 р. N 1110-VI)

 2 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян
 з) за видачу подружжю свідоцтва про право власності на частку в спільному майні, нажитому за час шлюбу  0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
 и) за посвідчення доручень на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:
 дітям, одному з подружжя, батькам  0,03 -"-
 іншим громадянам  0,1 -"-
 і) за посвідчення доручень на право користування і розпорядження транспортними засобами: 
 дітям, одному з подружжя, батькам  0,1 -"-
 іншим громадянам  0,3     -"-
 ї) за посвідчення загальних доручень на право користування майном, включаючи транспортні засоби  мито визначається за ставками, передбаченими відповідно підпунктами "и" або "і" цього пункту
 й) за посвідчення інших доручень  0,02 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
 к) за вжиття заходів до охорони спадкового майна  2 -"-
 л) за вчинення морського протесту  0,3 -"-
 м) за вчинення протестів векселів, пред'явлення чеків до платежу і посвідчення неоплати  0,3 -"-
 н) за засвідчення вірності перекладу документа з однієї мови на іншу (за сторінку)  0,3 -"-

 о)за вчинення виконавчих написів

(підпункт "о" пункту 3 статті 3 у редакції Закону України від 20.04.2000 р. N 1657-III)

 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
 п) за засвідчення вірності копій документів та витягів з них (за сторінку)  0,01 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
 р) за засвідчення справжності кожного підпису на документах, у тому числі справжності підпису перекладача (за кожний документ)  0,02 -"-

с) за передачу заяв громадян, державних установ,  підприємств та організацій, фермерських господарств, колективних сільськогосподарських підприємств, кооперативних, громадських об'єднань іншим громадянам, державним установам, підприємствам і організаціям, фермерським господарствам, колективним сільськогосподарським підприємствам, іншим кооперативним та громадським об'єднанням і вчинення інших нотаріальних дій, крім зазначених у підпунктах "а" - "с" цього пункту

(підпункт "с" пункту 3 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 03.03.2005 р. N 2454-IV)

 0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
 т) за видачу дублікатів нотаріально посвідчених документів  0,03 -" -
 у) за нотаріальне посвідчення договорів:
 застави  0,01 відсотка предмета застави, але не менше 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
 оренди (суборенди) об'єктів нерухомості  0,01 відсотка суми договору, але не менше 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

 оренди (суборенди) земельних ділянок

(пункт 3 статті 3 доповнено підпунктом "у" згідно із Законом України від  8.09.99 р. N 1019-XIV, підпункт "у" пункту 3 статті 3 у редакції Закону України від 17.01.2006 р. N 3352-IV)

 0,01 відсотка від грошової оцінки земельної ділянки, яка встановлюється за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

У разі відсутності грошової оцінки земель - 1 відсоток суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

ф) за посвідчення іпотечних договорів, а також за посвідчення договорів відступлення  

(пункт 3 статті 3 доповнено підпунктом "ф" згідно із Законом України від 19.06.2003 р. N 980-IV, підпункт "ф" пункту 3 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законами України від 22.12.2005 р. N 3273-IV)

від 23.02.2006 р. N 3480-IV)

 

 0,01 відсотка вартості предмета іпотеки,права вимоги за іпотечними договорами   зазначеної в іпотечному договорі
 4. За нотаріальні та інші дії, вчинювані за межами нотаріальної контори, виконавчого комітету сільської, селищної, міської Рад народних депутатів за місцем надання послуги  у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються фактичні витрати, пов'язані з виїздом для вчинення дій)
 5. За вчинення актів цивільного стану:

(абзац перший пункту 5 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 01.07.2010 р. N 2398-VI)

 а) за реєстрацію шлюбу  0,05 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
 б) за реєстрацію розірвання шлюбу:
 за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей  0,5 -"-
 абзац третій підпункту "б" пункту 5 статті 3 виключено

(згідно із Законом України від 01.07.2010 р. N 2398-VI)

абзац четвертий підпункту "б" пункту 5 статті 3 виключено

(згідно із Законом України від 01.07.2010 р. N 2398-VI)

 з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними  0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
  (абзац п'ятий підпункту "б" пункту 5 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 01.07.2010 р. N 2398-VI)
в) за реєстрацію зміни прізвища, імені та по батькові (крім зміни у разі реєстрації шлюбу)    0,3 -"-
 г) за реєстрацію повторної зміни прізвища, імені та по батькові, не пов'язаної з реєстрацією шлюбу  3 -"-
 д) за видачу свідоцтва у зв'язку із зміною, доповненням, виправленням і поновленням актових записів цивільного стану (підпункт "д" пункту 5 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 01.07.2010 р. N 2398-VI)  0,02 -"-
 е) за повторну видачу свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (підпункт "е" пункту 5 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 01.07.2010 р. N 2398-VI)  0,03 -"-
 6. За вчинення інших дій:  

 а) за видачу паспорта громадянина України у разі обміну замість втраченого чи пошкодженого

(підпункт "а" пункту 6 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 13.11.96 р. N 490/96-ВР, у редакції Закону України від 20.11.2012 р. N 5492-VІ)

 2 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян
 б) за видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон або обміну цього паспорта: 
 на території України  10 -"-

 за межами

(підпункт "б" пункту 6 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законами України від 25.03.2005 р. N 2505-IV, від 20.11.2012 р. N 5492-VI)

 за тарифом консульського збору України
 в) підпункт "в" пункту 6 статті 3 виключено (згідно із Законом України  від 20.11.2012 р. N 5492-VI) 

 г) за видачу посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон або обмін посвідчення

(підпункт "г" пункту 6 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 20.11.2012 р. N 5492-VI)

 5 неоподатковуваних мінімумів доходів
 д) за оформлення іноземним громадянам та особам без громадянства віз для в'їзду в Україну, виїзду з України та транзитного проїзду через територію України  у розмірах, що встановлюються Кабінетом Міністрів України

 е) підпункт "е" пункту 6 статті 3 виключено

(згідно із Законом України від 20.11.2012 р. N 5492-VI)  

 є) за видачу документів громадянам України, іноземним громадянам і особам без громадянства про запрошення в Україну  0,3 -"-
 ж) за видачу або обмін посвідки на проживання в Україні іноземцям та особам без громадянства:  
 на постійне проживання  5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

 на тимчасове проживання

(підпункт "ж" пункту 6 статті 3 у редакції Закону України від 16.01.2003 р. N 456-IV, із змінами, внесеними згідно із Законом України від 20.11.2012 р. N 5492-VI)

 2 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

 з) за продовження строку дії візи для в'їзду в Україну, транзитного проїзду через її територію (перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства)

(підпункт "з" пункту 6 статті 3 у редакції Закону України від 16.01.2003 р. N 456-IV)

 1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян
 и) за видачу документів громадянам України, які проживають у прикордонних районах, на право перетинання державного кордону України у спрощеному порядку  0,5 -"-
 і) за видачу іноземним громадянам і особам без громадянства посвідки на проживання замість загубленої відповідних  у розмірах, передбачених за видачу первинних документів
 ї) за подання заяв про прийняття у громадянство України  0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
 й) за подання заяв про вихід з громадянства України  6 неоподаткову ваних мінімумів доходів громадян
 к) за видачу замість загублених паспортів або документів, які їх замінюють, на право виїзду за кордон або документів про запрошення в Україну  у розмірах, передбачених за видачу відповідних первинних документів
 л) за дострокове (до десяти робочих днів) оформлення документів, передбачених підпунктами "б" , "в" і "є" цього пункту, за заявами громадян  ставки державного мита за  вчинення відповідних дій збільшуються на 100 відсотків

 м) за реєстрацію місця проживання

(підпункт "м" пункту 6 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 20.11.2012 р. N 5492-VI)

 0,05 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
 н) за видачу громадянам України паспортів для виїзду за кордон, документів, які їх замінюють, а також за обмін цих документів учасникам громадянської і Великої Вітчизняної воєн, інших бойових операцій щодо захисту СРСР і Української РСР з числа військово-службовців, які проходили службу у військових частинах, штабах і установах, що входили до складу діючої армії, та колишнім партизанам

(підпункт "н" пункту 6 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 20.11.2012 р. N 5492-VI)

 ставки державного мита за відповідні дії знижуються на 50 відсотків
 о) за консульські дії, які провадяться за кордоном і на території України  за тарифами консульських зборів України
 п) за операції з цінними паперами: 

 за реєстрацію випуску цінних паперів

(абзац другий підпункту "п" пункту 6 статті 3 у редакції Закону України від 07.07.2011 р. N 3610-VI)

 0,1 відсотка номінальної вартості випуску цінних паперів, але не більше п'ятдесятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року;

 за реєстрацію деривативів

(абзац другий підпункту "п" пункту 6 статті 3 замінено двома абзацами згідно із Законом України від 19.03.2009 р. N 1161-VI,  у зв'язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п'ятим)

 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

 за видачу приватизаційних паперів

(підпункт "п" пункту 6 статті 3 у редакції Закону України від 23.03.99 р. N 539-XIV)

 0,2 відсотка номінального значення приватизаційних паперів

 за придбання вексельних бланків

(підпункт "п" пункту 6 статті 3 доповнено абзацом п'ятим згідно із Законом України від 18.03.2004 р. N 1622-IV)

 0,1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний бланк
 р) за операції, які здійснюються на товарних біржах з продажу житлових будинків, квартир, кімнат, дач, садових будинків, гаражів, а також інших об'єктів нерухомого майна, які перебувають у власності громадянина-продавця, крім операцій з примусового відчуження такого майна у випадках, передбачених законами України

(підпункт "р" пункту 6 статті 3 у редакції Закону України від 23.03.99 р. N 539-XIV)

 1 відсоток фактичної вартості укладеної угоди, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожну укладену угоду
 с) за проведення прилюдних торгів (аукціонів, тендерів) об'єктами нерухомого майна, які перебувають у власності громадянина-продавця, крім неоподатковуваного мінімуму операцій з примусового відчуження такого майна у випадках, передбачених законами України

(підпункт "с" пункту 6 статті 3 у редакції Закону України від 23.03.99 р. N 539-XIV)

 1 відсоток фактичної вартості реалізованих об'єктів нерухомого майна, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний реалізований об'єкт

 т) за видачу щорічної контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання, квитків рибалок

(підпункт "т" пункту 6 статті 3 у редакції Законів України від 13.11.96 р. N 490/96-ВР, від 11.07.2003 р. N 1122-IV)

 0,1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
 у) за видачу охоронних документів (патентів і свідоцтв) на об'єкти інтелектуальної власності:   
 за видачу патенту (деклараційного патенту) на винахід, деклараційного патенту на корисну модель, патенту на промисловий зразок:
 для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні, 1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян;
 
 для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що відповідно постійно проживають (знаходяться) за межам України,  100 доларів США;
 за видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг:  
 для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні,  5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) за межами України, 200 доларів США; 
 за реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми:  
 для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні,  1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян;
 для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) за межами України, 100 доларів США; 
 за видачу свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару:   
 для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться)  в Україні,  5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) за межами України,  200 доларів США;
 за реєстрацію права на сорт  1,0 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

 за видачу примусової ліцензії на право використання сорту

(підпункт "у" пункту 6 статті 3 у редакції Закону України від 15.11.2001 р. N 2785-III, із змінами, внесеними згідно із Законом України від 17.01.2002 р. N 2986-III)

 3,0 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
 ф) підпункт "ф" пункту 6 статті 3 виключено

(пункт 6 статті 3 доповнено підпунктом "ф" згідно із Законом України від 12.11.96 р. N 483/96-ВР,підпункт "ф" пункту 6 статті 3 виключено згідно із Законом України від 05.04.2011 р. N 3181-VI)

(стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законами України від 25.02.94 р. N 4042-XII, від 28.02.95 р. N 75/95-ВР, у редакції Закону України від 11.07.95 р. N 297/95-ВР) 
 х) за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно  7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
 за державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно  3 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян