ЮРИДИЧНЕ БЮРО

«Ксенія Гольдарб і партнери»

«Для нас не важливо, на чиєму

боці сила, - важливо лише те,

на чиїй стороні право»

Адреса, Телефон:

м. Київ, вул. О. Пчілки, буд. 5, офіс 271,

каб. №2 (3 поверх)

044 223-51-75

095 704-38-55

094 823-38-75

 

Режим роботи:

понеділок - п'ятниця 9.00-18.00

субота та неділя - 

за попереднім записом

Для юридичних осіб:

для фізичних осіб:

Зміст

1. Перелік посад працівників, з якими може бути укладено договір про повну матеріальну відповідальність. Типовий договір про повну матеріальну відповідальність. 

2. Колективний договір

3. Нормативно-правові акти:

4. Статті по темі:

5. Зразки колективного договору.

6. Трудовий договір

7. Нормативно-правові акти:

8. Статті по темі:

9. Зразок строкового трудового договору.

10. Зразок Трудового договору про роботу за сумісництвом.

11. Форма трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю.

12. Зразок контракту.

13. Переведення на іншу роботу

14. Нормативно-правові акти:

15. Статті по темі:

16. Звільнення з роботи

17. Нормативно-правові акти:

18. Статті по темі:

19. Відпустки

20. Нормативно-правові акти:

21. Статті по темі:

22. Досрочный выход на пенсию

23. Другие статьи

Помічник кадровика

Лист Міністерство праці та соціальної політики України від 13.08.2010 року N8754/0/14-10/18 «Щодо окремих питань колективно-договірного регулювання»

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

 

ЛИСТ

від 13.08.2010 р. N 8754/0/14-10/18

Депутату Жовтневої районної у м. Харкові ради

Летюку О. І.

вул. Полтавський шлях, буд. N 11,

м. Харків

61012

 

Щодо окремих питань колективно-договірного регулювання

Шановний Олександре Іллічу!

Мінпраці розглянуло Ваш лист від 01.07.2010 N А-174-07 і, в межах компетенції, повідомляє.

Щодо затвердження проекту колективного договору

Правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів і угод з метою сприяння регулюванню трудових відносин та соціально-економічних інтересів працівників і власника, визначає Закон України "Про колективні договори і угоди" (далі - Закон).

Водночас згідно зі статтею 14 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП) строки, порядок ведення переговорів, вирішення розбіжностей, що виникають під час їх ведення, порядок розробки, укладення та внесення змін і доповнень до колективного договору, відповідальність за його виконання регулюються Законом України "Про колективні договори і угоди".

Відповідно до статті 13 Закону проект колективного договору обговорюється у трудовому колективі і виноситься на розгляд загальних зборів (конференції) трудового колективу.

У разі якщо збори (конференція) трудового колективу відхилять проект колективного договору або окремі його положення, сторони відновлюють переговори для пошуку необхідного рішення.

Термін цих переговорів не повинен перевищувати 10 днів. Після цього проект в цілому виноситься на розгляд зборів (конференції) трудового колективу.

Після схвалення проекту колективного договору загальними зборами (конференцією) трудового колективу він підписується уповноваженими представниками сторін не пізніш як через 5 днів з моменту його схвалення, якщо інше не встановлено зборами (конференцією) трудового колективу.

Згідно зі статтею 245 КЗпП працівники мають право брати участь в управлінні підприємствами, установами, організаціями через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудових колективах, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи підприємства, установи, організації, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування. Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний створювати умови, які б забезпечували участь працівників в управлінні підприємствами, установами, організаціями. Службові особи підприємств, установ, організацій зобов'язані у встановлений строк розглядати критичні зауваження і пропозиції працівників і повідомляти їм про вжиті заходи.

Відповідно до частини 9 статті 65 Господарського кодексу України рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності підприємства, виробляються і приймаються його органами управління за участі трудового колективу і уповноважених ним органів.

Держава визнає профспілки повноважними представниками працівників і захисниками їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів (стаття 13 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності").

Щодо матеріальної відповідальності працівника за шкоду, заподіяну підприємству

Згідно зі статтею 130 Кодексу законів про працю України працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації внаслідок порушення покладених на нього трудових обов'язків. При покладенні матеріальної відповідальності права і законні інтереси працівників гарантуються шляхом встановлення відповідальності тільки за пряму дійсну шкоду, лише в межах і порядку, передбачених законодавством, і за умови, коли така шкода заподіяна підприємству, установі, організації винними протиправними діями (бездіяльністю) працівника. Ця відповідальність, як правило, обмежується певною частиною заробітку і не повинна перевищувати повного розміру заподіяної шкоди, за винятком випадків, передбачених законодавством. На працівників не може бути покладена відповідальність за шкоду, яка відноситься до категорії нормального виробничого ризику.

Одночасно зазначаємо, що офіційне тлумачення законів України дає Конституційний Суд України (стаття 147 Конституції України).

З повагою,

Заступник Міністра                                          В. Коломієць