ЮРИДИЧНЕ БЮРО

«Ксенія Гольдарб і партнери»

«Для нас не важливо, на чиєму

боці сила, - важливо лише те,

на чиїй стороні право»

Адреса, Телефон:

м. Київ, вул. О. Пчілки, буд. 5, офіс 271,

каб. №2 (3 поверх)

044 223-51-75

095 704-38-55

094 823-38-75

 

Режим роботи:

понеділок - п'ятниця 9.00-18.00

субота та неділя - 

за попереднім записом

Для юридичних осіб:

для фізичних осіб:

КУПІВЛЯ, ПРОДАЖ, ПОСТАВКА, МІНА

ДОГОВІР ПОСТАВКИ ОБЛАДНАННЯ

м. _________________                                                                                                                      "___" _____________ 200_ р.

____________________________________________________________________________,

                                              (вказати найменування сторони)

що є юридичною особою за законодавством ______________________________________

                                                                                        (вказати державу)

(надалі іменується "Продавець"), в особі _________________________________________,

                                                                     (вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ____________________________________________________________,

                                                   (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,

та _________________________________________________________________________,

                                         (вказати найменування сторони)

що є юридичною особою за законодавством України (надалі іменується "Покупець"), в особі

______________________________________________________________________,

                                      (вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ____________________________________________________________,

                                    (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона")

уклали цей Договір поставки обладнання (надалі іменується "Договір") про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Продавець зобов'язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, виготовити і поставити Покупцю на умовах FOB _______________ порт ____________________ обладнання відповідно до додатка N _____ до цього Договору (надалі іменується "продукція"), а Покупець зобов'язується прийняти і оплатити продукцію.

1.2. Найменування, одиниці виміру та загальна кількість продукції, що підлягає поставці за цим Договором, її часткове співвідношення (асортимент, сортамент, номенклатура) визначені в додатку N _____ до цього Договору.

1.3. Якість продукції, що поставляється за цим Договором, має відповідати ____________________________________________________________________________.

(вказати найменування стандартів, ТУ, іншої технічної документації або зазначити зразок )

1.4. Гарантійний строк щодо продукції, яка поставляється за цим Договором, складає ______________________________________.

1.5. Умови цього Договору викладені Сторонами у відповідності до вимог Міжнародних правил тлумачення термінів "Інкотермс" (в редакції 2000 року), які застосовуються із урахуванням особливостей, що випливають із умов цього Договору.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.2. Для забезпечення нормальної і безперервної роботи продукції, що постачається, Продавець зобов'язується:

2.2.1. Передати Покупцю всі наявні у нього відомості про експлуатацію і ремонт продукції, що поставляється.

2.2.2. Забезпечити навчання персоналу Покупця по узгодженій Сторонами програмі в кількості орієнтовно ____________________________________________ людино/________________, надавши в необхідних випадках перекладача, передати при цьому необхідні знання по правильному монтажу, використанню та експлуатації продукції.

2.2.3. Умови навчання персоналу Покупця за цим Договором визначені у додатку N ____ до цього Договору.

2.3. Покупець зобов'язується:

2.3.1. Забезпечити конфіденційність при використанні інформації, отриманої відповідно до п.п. 2.2.1 цього Договору.

3. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Ціна за одиницю продукції, що поставляється за цим Договором, визначена у додатку N __ до цього Договору.

3.2. Загальна ціна продукції, що поставляється за цим Договором, складає: ____________________________________________________________________________.

3.3. Розрахунки за цим Договором здійснюються шляхом ____________________________________________________________________________.

3.4. Строк оплати продукції, що поставляється за цим Договором, становить ____________________________________________________________________________.

3.5. Покупець надає Продавцеві наступні документи, що підтверджують його платоспроможність:___________________________________________________________.

3.6. Продавець надає Покупцеві наступні документи, що підтверджують наявність продукції і відсутність прав на цю продукцію в інших осіб: ____________________________________________________________________________.

3.7. Всі податки, митні та інші збори з вантажу, що стягуються на території Покупця, сплачуються за рахунок Покупця, а ті, що стягуються на території Продавця, - за рахунок Продавця.

4. СТРОК ПОСТАВКИ

4.1. Поставка за цим Договором повинна бути здійснена Продавцем протягом _________________ після одержання від Покупця дозволу на відвантаження, який видається за результатами проведення іспитів у відповідності до статті 5 цього Договору.

4.2. До початку здіснення поставки продукція повинна бути виготовлена, випробувана, упакована та підготовлена для поставки.

5. ІНСПЕКТУВАННЯ ТА ІСПИТИ

5.1. Покупець має право посилати своїх інспекторів на заводи Продавця і заводи субпостачальників останнього, перевіряти (у робочий час їх підприємств) процес виготовлення і якість продукції, зокрема якість використовуваних при виготовленні продукції матеріалів.

5.2. Випробування продукції перед її поставкою Покупцеві здійснюється шляхом іспитів, які проводяться за рахунок Продавця у порядку, що визначений цим Договором і деталізований у додатку N ___ до цього Договору.

5.3. Іспити повинні проводитися на заводах Продавця та (або) субпостачальників в присутності інспектора Покупця із оформленням їх результатів відповідним протоколом.

5.4. Продавець повинен повідомити покупця про готовність продукції до іспитів не пізніше ніж за _______ календарних днів до початку іспитів.

5.5. Якщо Покупець протягом ____ календарних днів після отримання повідомлення про готовність продукції до іспитів повідомить Продавця, що інспектор Покупця не може бути присутнім при проведенні іспитів, Продавець має право провести іспити за відсутності інспектора Покупця. В цьому випадку, за умови, що випробування підтвердили відповідність продукції вимогам цього Договору, один екземпляр протоколу іспитів направляється Покупцеві для отримання дозволу на відвантаження.

5.6. Присутність інспектора Покупця при проведенні іспитів, а також видача Покупцем Продавцеві дозволу на відвантаження не звільняє Продавця від прийнятих ним на себе зобов'язань щодо якості продукції і не впливає на права Покупця, передбачені в статті 9 цього Договору.

5.7. Кінцеві випробування продукції і її приймання проводяться на заводі Покупця в ______________________________________________________________ і оформлюються ____________________________________________________________________________.

5.8. Дата складання _______________ є датою введення продукції в експлуатацію.

6. ПАКУВАННЯ І МАРКУВАННЯ

6.1. Продукція повинна бути в експортній морській упаковці, що відповідає вимогам, які звичайно ставляться до такої упаковки.

6.2. Упаковка повинна забезпечувати повністю схоронність продукції від усякого роду пошкоджень і корозій при перевезенні її транспортом з урахуванням декількох перевантажень на шляху слідування, а також тривалого зберігання.

6.3. Продавець несе відповідальність перед Покупцем за пошкодження або поломку продукції внаслідок неналежної упаковки, а також за утворення корозії.

6.4. У випадку, якщо окремі частини продукції будуть більшими за габаритні розміри, що допускаються до перевезення відповідним видом транспорту, Продавець повинен узгоджувати такі розміри частин продукції з Покупцем до виготовлення продукції.

6.5. Ящики, в яких упакована продукція, маркуються з трьох сторін: на двох протилежних бокових сторонах і зверху ящика.

6.6. Маркування повинно бути написано чітко, фарбою, що не змивається __________ і _________ мовами і містити наступне: Сторони договору; Договір N; Транс N; Ящик N; Вага нетто; Вага брутто; Розміри ящика. Частини продукції, що потребують спеціального поводження, повинні мати додаткове маркування: "Обережно!", "Верх!", "Не кантувати!".

6.7. На зовнішньому боці кожного ящика прикріплюється конверт з водостійкого паперу, в який вкладений один екземпляр пакувального паперу. Конверт повинен бути покритий металевою пластинкою, що прибивається до ящика. Другий екземпляр пакувального паперу повинен бути вкладений в ящик з продукцією.

6.8. На негабаритних, великовагових і довгомірних частинах продукції, висота яких перевищує один метр та (або) вага перевищує 500 кг, повинно бути вказано на упаковці фарбою, що не змивається, на кожній завантаженій частині розміщення центру ваги знаком "+" і літерами "ЦВ".

6.9. Продавець повинен відшкодувати додаткові транспортні і складські витрати, що виникають у зв'язку з відправленням продукції не за адресою внаслідок неповноцінного або неправильного маркування.

6.10. Додаткові вимоги по маркуванню наведені в додатку N _____________ до цього Договору.

7. ВІДВАНТАЖЕННЯ

7.1. Не пізніше ніж за ____ календарних днів до початку поставки продукції Продавець повинен надати Покупцю перелік продукції, що поставляється, з зазначенням ваги, розмірів і кубатури. Якщо Продавець не поставить своєчасно продукцію (повністю або частково), порт-витрати, пов'язані з мертвим фрахтом, будуть віднесені на його рахунок.

7.2. Не пізніше 24 годин після відвантаження продукції Продавець повинен повідомити про це Покупця шляхом відправлення телеграфного або факсимільного повідомлення із наступними відомостями: номер контракту, назва продукції, назва судна, номер коносаменту, дату відвантаження, вартість відвантаженої продукції, кількість місць і вагу. Це повідомлення повинно бути підтверджене Продавцем протягом _____ годин шляхом _________.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

8.1. У випадку порушення порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) правом, що може застосовуватись до цього Договору.

8.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених цим Договором.

8.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

8.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

8.2. У випадку прострочення поставки Продавець повинен сплатити Покупцю за вимогою останнього штраф в розмірі 0,5 % від вартості непоставленої в строк продукції.

8.3. За неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відвантаження продукції Продавець виплачує Покупцю за вимогою останнього неустойку у розмірі ____________.

8.4. Сторона, що порушила цей Договір, зобов'язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання своїм винним (умисним або необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла настанню або збільшенню збитків.

8.5. Сплата Стороною визначених цим Договором та (або) правом, може застосовуватись до цього Договору штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені) не звільняє її від обов'язку відшкодувати за вимогою іншої Сторони збитки, завдані порушенням Договору (реальні збитки та (або) упущену вигоду) у повному обсязі, а відшкодування збитків не звільняє її від обов'язку сплатити за вимогою іншої Сторони штрафні санкції у повному обсязі.

8.6. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено правом, що може застосовуватись до цього Договору.

9. ГАРАНТІЇ

9.1. Продавець гарантує:

9.1.1. Продукція, що поставляється за цим Договором, технологія її виробництва, рекомендації по експлуатації і ремонту продукції відповідають високим досягненням світової техніки і високим вимогам, що існують для цього виду продукції на момент поставки.

9.1.2. Продукція, що поставляється, виготовлена із дотриманням усіх вимог цього Договору та інших вимог, що до ставляться до такої продукції відповідно до цього Договору та права, що застосовується до цього Договору.

9.1.3. Комплектність продукції, що поставляється, і технічна документація, що передається разом із нею, відповідають вимогам цього Договору.

9.2. Строк гарантії нормальної і безперебійної роботи продукції складає ________ місяців з дати введення продукції в експлуатацію.

9.3. Якщо протягом строку гарантії продукція виявиться дефектною, або такою, що не відповідає умовам цього Договору, то незалежно від того, чи могли бути такі недоліки встановлені при проведенні іспитів, Продавець за вимогою Покупця негайно і без будь-якої додаткової оплати з боку Покупця має усунути виявлені недоліки.

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

10.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до норм процесуального права, при цьому матеріальним правом для вирішення спорів за цим Договором є матеріальне право, визначене у п. 15.1 цього Договору.

11. ЕКСПОРТНІ ЛІЦЕНЗІЇ

11.1. Продавець бере на себе всі зобов'язання і витрати, пов'язані з отриманням експортних ліцензій на поставку продукції за цим Договором.

12. СТРАХУВАННЯ

12.1. Продавець бере на себе всі зобов'язання й витрати, включаючи здійснення страхових платежів, по страхуванню на користь Покупця продукції, що поставляється за цим Договором, з моменту ______________ до моменту _______________ у відповідності до вимог, що звичайно ставляться до такого страхування.

12.2. Умови, що погоджені Сторонами щодо страхування за цим Договором, викладені у додатку N ____ до цього Договору.

13. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

13.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) правом, що застосовується до цього Договору, відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.

13.1.1. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються випадок, непереборна сила, а також усі інші обставини, які визначені у п.п. 13.1.5 цього Договору як підстави для звільнення від відповідальності за порушення Договору.

13.1.2. Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські заворушення, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають його виконанню.

13.1.3. Під випадком у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, які не вважаються непереборною силою за цим Договором і які безпосередньо не обумовлені діями Сторін та не пов'язані із ними причинним зв'язком, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути).

13.1.4. Не вважаються випадком недодержання своїх обов'язків контрагентом тієї Сторони, що порушила цей Договір, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання цього Договору, відсутність у Сторони, що порушила Договір, необхідних коштів.

13.1.5. Окрім випадку та непереборної сили, підставою для звільнення Сторони від визначеної цим Договором та (або) правом, що застосовується до цього Договору, відповідальності за повне чи часткове порушення Договору є будь-яка із наступних обставин надзвичайного характеру: _______________________________, за умови, що вона виникла без умислу Сторони, що порушила цей Договір.

13.2. Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом.

13.3. Настання випадку та обставин, які визначені у пп. 13.1.5 цього Договору, засвідчується Стороною, що на них посилається, шляхом______________________.

13.4. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих перешкод повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору.

13.5. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.

13.6. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками, за які жодна із Сторін не відповідає, виконання цього Договору є остаточно неможливим, то цей Договір вважається припиненим з моменту виникнення неможливості виконання цього Договору, однак Сторони не звільняються від обов'язку, визначеного у п. 13.4 цього Договору.

13.7. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками виконання цього Договору є тимчасово неможливим і такий стан має місце протягом _________ і не виявляє ознак припинення, то цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку будь-якою Стороною шляхом направлення за допомогою поштового зв'язку письмової заяви про це іншій Стороні.

13.8. Наслідки припинення цього Договору, в тому числі його одностороннього розірвання, на підставі пунктів 13.6 та 13.7 цього Договору визначаються у відповідності до права, що застосовується до цього Договору.

13.9. Своєю домовленістю Сторони можуть відступити від положень пунктів 13.6 та 13.7 цього Договору та визначити у додатковій угоді до цього Договору свої наступні дії щодо зміни умов цього Договору.

14. ДІЯ ДОГОВОРУ

14.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

14.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 14.1 цього Договору та закінчується ____________________________________.

14.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

14.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або правом, що застосовується до цього Договору, зміни у цей Договір можуть бути внесені лише за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

14.5. Зміни цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або правом, що застосовується до цього Договору.

14.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або правом, що застосовується до цього Договору, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

14.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або правом, що є застосовним до цього Договору.

15. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

15.1. Усі правовідносини, що пов'язані із визначенням прав та обов'язків Сторін за цим Договором, дійсністю, виконанням та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, відступленням права вимоги та переведенням боргу у зв'язку із цим Договором, регулюються цим Договором та матеріальним правом, що є чинним в ______________, а також звичаями ділового обороту, що застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

15.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

15.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорів реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

15.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

15.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

15.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

15.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

15.8. Цей Договір має переклад англійською мовою, викладений у двох примірниках - по одному для кожної із Сторін.

15.9. У разі виникнення розбіжностей між українським та англійським текстом цього Договору перевага має віддаватися українському тексту Договору.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПОСТАЧАЛЬНИК

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Підписи

За ПОСТАЧАЛЬНИКА

Керівник _____________/____________/

м. п.

ПОКУПЕЦЬ

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

сторін

За ПОКУПЦЯ

Керівник _____________/____________/

м. п.