ЮРИДИЧНЕ БЮРО

«Ксенія Гольдарб і партнери»

«Для нас не важливо, на чиєму

боці сила, - важливо лише те,

на чиїй стороні право»

Адреса, Телефон:

м. Київ, вул. О. Пчілки, буд. 5, офіс 271,

каб. №2 (3 поверх)

044 223-51-75

095 704-38-55

094 823-38-75

 

Режим роботи:

понеділок - п'ятниця 9.00-18.00

субота та неділя - 

за попереднім записом

Для юридичних осіб:

для фізичних осіб:

Дарування, довічне утримання

ДОГОВІР ДАРУВАННЯ КВАРТИРИ

м. _____________________________                                                                                                   "___" ________________ 20 __ р.

Ми, що нижче підписалися:

гр.______________________________________________, проживаю в м. ____________ по вул. _________________, буд. ___, кв. ___, ідентифікаційний номер _______________ паспорт серії ___ N ________, виданий ___________ ______________ у __________________ області _______________ р., (надалі - Дарувальник) та

гр. ______________________________________________, проживаю в м. _______________ по вул. ____________________, буд. ___, кв. ____, ідентифікаційний номер _________________ паспорт серії ___ N ________, виданий ___________ ______________ у __________________ області _______________ р. (надалі - Обдаровуваний), попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства України щодо недійсності правочинів, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам'яті та діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки укладеного договору,

домовилися про наступне:

1. Гр. _____________________________ передає безоплатно у власність, а гр. ________________________ приймає як дарунок квартиру N ___ (__________) в будинку N ____ (____________) по вул. ________________ у м. ______________ (надалі - квартира).

1.1. Квартира знаходиться на ___ (____________________) поверсі, складається з _____ житлових кімнат та кухні.

1.2. Житлова площа квартири __ кв. м. Загальна площа квартири ____ кв. м.

1.3. Квартира належить Дарувальнику на праві власності на підставі Договору купівлі-продажу квартири, посвідченого __________________________

________________________, приватним нотаріусом _________________________ нотаріального округу ______________ р. за реєстровим N ______, зареєстрованого в _______________________________ державному бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки ______________ р. в реєстровій книзі N _____ запис N ______.

2. Вартість квартири, згідно із висновком суб'єкта оціночної діяльності __________ від ___.____.20___. року №___ становить _______ (__________________________) гривень.

3. Дарувальник свідчить, що:

3.1. квартира не містить недоліків або особливих властивостей, які можуть бути небезпечними для життя, здоров'я, майна Обдаровуваного або інших осіб (ВАРІАНТ: елетротехнічне обладнання квартири знаходиться в аварійному стані; дерев'яне перекриття прогнило і може впасти; в квартирі зафіксовано підвищений рівень радіоактивності; балки балкона потребують капітального ремонту; туалет не працює);

3.2. від Обдаровуваного не приховано обставин, які мають істотне значення;

3.3. до укладення цього договору квартира іншим особам не відчужена;

3.4. квартира не перебуває під арештом та не є у заставі, в податковій заставі.

3.4.1. Факт відсутності заборони відчуження зазначеної квартири підтверджується _____________________________________________________;

3.5. квартира як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не передана,

3.6. щодо квартири відсутні судові спори (ВАРІАНТ: Квартира є предметом цивільного спору за позовом гр. _________________________________. Рішенням місцевого суду _______________ району м. __________ від ____________ 20__ р., залишеним без змін ухвалою ________________________ апеляційного суду від _____________ 20__ р. у позові відмовлено. На момент укладення договору справа знаходиться на стадії касаційного оскарження);

3.5. самовільних переобладнань у квартирі немає (ВАРІАНТ: З метою покращення якості житла ванна і туалет з'єднані в одне приміщення; у зв'язку із встановленням газового котла ліквідовано печі;

/Відповідно до ч. 2 ст. 383 ЦК власник квартири може на свій розсуд здійснювати ремонт і зміни у квартирі, наданій йому для використання як єдиного цілого, - за умови, що ці зміни не призведуть до порушень прав власників інших квартир у багатоквартирному житловому будинку та не порушать санітарно-технічних вимог і правил експлуатації будинку/)

3.6. особи, які проживають і (або) зареєстровані в квартирі на момент укладення цього договору, не заперечують проти виселення (зняття з реєстрації) з квартири в строки, встановлені цим договором (ВАРІАНТ: У квартирі зареєстроване місце постійного проживання гр. ____________________________ і гр. ____________________________. Ці особи залишаються проживати у квартирі до _______________ 20__ р., якщо Обдаровуваний не домовиться з ними про інше);

3.7. внаслідок дарування квартири не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб, в тому числі неповнолітніх, малолітніх, непрацездатних дітей та інших осіб, яких Дарувальник зобов'язаний утримувати за законом або договором;

3.8. квартира не надана в користування наймачам (орендарям) (ВАРІАНТ: квартира надана в найм гр. ____________________________ на підставі договору найму від ______________ 20__ р. строком до ______________ 20__ р.);

3.9. обтяжень, а також будь-яких прав у третіх осіб щодо квартири немає;

3.10. укладення цього договору не пов'язане із виконанням Обдаровуваним будь-яких дій майнового або немайнового характеру на користь Дарувальника на даний час або в майбутньому;

3.11. юридичних осіб за адресою квартири не зареєстровано (ВАРІАНТ: За адресою квартири зареєстровано приватне підприємство "Люкс ", засновником якого є Дарувальник).

4. Сторони підтверджують, що:

4.1. вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними;

4.2. укладення договору відповідає їх інтересам;

4.3. волевиявлення є вільним, усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі;

4.4. умови договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін;

4.5. договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому.

5. Сторони свідчать, що у тексті цього договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються дарування квартири.

5.1. Будь-які попередні домовленості, які мали місце до укладення цього договору і не відображені у його тексті, після підписання договору не матимуть правового значення.

6. Право власності Обдаровуваного на дарунок виникає з моменту його прийняття та належного оформлення права власності.

6.1. Обдаровуваний свідчить, що він дарунок приймає.

6.2. Прийняттям дарунка вважатиметься одержання оригінального примірника цього договору після його нотаріального посвідчення.

7. Обдаровуваний зобов'язується надати право довічного користування дарунком гр. ________________________________.).

8. Зміст ст. ст. 229, 230, 231, 233, 234, 235, 717, 721, 727 Цивільного кодексу, ст. 65 Сімейного кодексу України сторонам роз'яснено.

9. Витрати, пов'язані з оформленням цього договору, сплачує Обдаровуваний.

10. Цей договір складено в двох примірниках, один з яких залишається на зберіганні у справах _______________, приватного нотаріуса __________________ нотаріального округу, а інший – передається для Обдаровуваного.

 

Підписи:

ДАРУВАЛЬНИК ____________________

ОБДАРОВУВАНИЙ ____________________

 

Посвідчувальний напис.