ЮРИДИЧНЕ БЮРО

«Ксенія Гольдарб і партнери»

«Для нас не важливо, на чиєму

боці сила, - важливо лише те,

на чиїй стороні право»

Адреса, Телефон:

м. Київ, вул. О. Пчілки, буд. 5, офіс 271,

каб. №2 (3 поверх)

044 223-51-75

095 704-38-55

094 823-38-75

 

Режим роботи:

понеділок - п'ятниця 9.00-18.00

субота та неділя - 

за попереднім записом

Для юридичних осіб:

для фізичних осіб:

Дарування, довічне утримання

Договір довічного утримання

ДОГОВІР

ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ

 

м. _____________                                                                                                 "___" ______________ 200_ р.

Громадянин України _______________________________________________________,

                                                      (вказати прізвище, ім'я та по батькові)

що проживає за адресою: _________________________________________________________,

                                                           (вказати місце проживання)

(надалі іменується "Відчужувач"), з однієї сторони, та громадянин України

_______________________________________________________________________________,

                                           (вказати прізвище, ім'я та по батькові)

що проживає за адресою: _________________________________________________________,

                                                                             (вказати місце проживання)

(надалі іменується "Набувач"), з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір довічного утримання (надалі іменується "Договір") про наступне:

1. Відчужувач передає у власність Набувачеві визначену у п. 2 цього Договору садибу, яка належить Відчужувачу на праві приватної власності (надалі іменується "садиба"), а Набувач взамін цього зобов'язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, довічно забезпечувати Відчужувача утриманням та доглядом.

2. Садиба, що передається за цим Договором, складається із:

2.1. Земельної ділянки, позначеної у плані, що є Додатком N ___ до цього Договору, літерою "Д":

- місце розташування земельної ділянки _____________________________;

- площа земельної ділянки _________________________________________;

- цільове призначення земельної ділянки _____________________________;

- правовий режим земельної ділянки ________________________________.

2.2. Житлового будинку, позначеного у плані, що є Додатком N ___ до цього Договору, літерою "А":

- місцезнаходження (адреса) _______________________________________;

- загальна площа _________________________________________________;

- житлова площа _________________________________________________;

- кількість поверхів _______________________________________________;

- кількість кімнат та допоміжних приміщень _________________________.

2.3. Літньої кухні, позначеної у плані, що є Додатком N ___ до цього Договору, літерою "Б":

- загальна площа _________________________________________________.

2.4. Льоху, позначеного у плані, що є Додатком N ___ до цього Договору, літерою "В":

- загальна площа _________________________________________________.

2.5. Наземних і підземних комунікацій.

2.6. Інші характеристики садиби наводяться в технічному паспорті, який виданий __________________ і є Додатком N до цього Договору.

3. Відчужував засвідчує, що садиба на момент укладання цього Договору належить йому на праві приватної власності на підставі ______________, що підтверджується ____________________, а також те, що садиба не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним в Україні законодавством.

4. Сторони визначили ціну садиби у розмірі _____________________(_________________________________) грн. Оціночна (інвентаризаційна, балансова) вартість садиби за цим Договором становить _________________, що підтверджується ____________________.

5. Набувач зобов'язується довічно утримувати Відчужувача, забезпечуючи його харчуванням, одягом, лікуванням, доглядом, необхідною допомогою, які деталізовані у Додатку N ___ до цього Договору в порядку та на умовах, передбачених у зазначеному Додатку до цього Договору, а також залишити в безоплатному довічному користуванні Відчужувача одну житлову кімнату житлового будинку, що передається за цим Договором, розміром ___________ кв. м, позначену у плані, що є Додатком N ___ до цього Договору, цифрою 1 - 2.

6. Грошова оцінка матеріального забезпечення, яке має щомісячно надаватися Відчужувачеві, визначена Сторонами в розмірі _____________(_____________________________________________) грн. на місяць. Зазначена оцінка підлягає індексації у порядку, встановленому законом.

7. Відчужувач передає Набувачу садибу в строк __________ шляхом __________ в порядку__________________.

8. Цей Договір підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню та державній реєстрації і набирає чинності з моменту такої реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку.

9. Набувач стає власником садиби з моменту державної реєстрації цього Договору.

10. Цей Договір може бути розірваний в порядку та на підставах, передбачених чинним законодавством.

11. Витрати по складанню, посвідченню та реєстрації цього Договору покладаються на ________________________________.

12. Сторони цим підтверджують, що вони ознайомлені із відповідними положеннями чинного законодавства України щодо договорів довічного утримання та повністю розуміють їх зміст.

13. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у тій самій формі, що і цей Договір.

14. Цей Договір складений українською мовою, на ___ сторінках у ___ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

ВІДЧУЖУВАЧ

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Підписи

ВІДЧУЖУВАЧ _________/____________/

НАБУВАЧ

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

сторін

НАБУВАЧ _____________/____________/